1. Přehled - graf příjmů a výdajů
Grafický přehled příjmů a v
ýdajů, které jsou získané ze všech účtů propojených s pomocí internetového bankovnictví s AutoOffice nebo z vystavených faktur.


1. Křivka příjmů – zeleně vyznačená křivka součtu všech příjmů za určité období

2. Křivka výdajů – červeně vyznačená křivka součtu všech výdajů za určité období

3. Nastavení – kliknutí na ikonu  umožní změnu zdroje dat a období zaznamenávání

Nastavení


Zdroj dat:
 

Výpis z účtu – zobrazí graf na základě všech záznamů z výpisu z účtů

Vyfakturováno – zobrazí graf součtu příjmů z vystavených faktur (se stavem zaplacená), zobrazí se možnost zvolit, které konkrétní číselné řady se mají do grafu zahrnout

Období možnost zobrazení grafu za posledních 7 dnů, týdnů, měsíců, kvartálů nebo let